Metadossier Externe inhuur

Wet-en regelgeving en beleid

Exporteer als CSV

Achtkarspelen (2010)

Landelijke wetgeving

 • Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten 2005

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nota Gewogen Ambitie
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2007

Overig

 • Collegeprogramma 2010-2014

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (2022)

Landelijke wetgeving

 • Aanbestedingswet 2012

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Budgethoudersregeling

Lokale (beleids)nota('s)

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021
 • Bedrijfsplan ABG-organisatie 2019-2021.

Overig

 • Unravelling, 213a onderzoek Gilze en Rijen inkoop- en aanbestedingsbeleid, 2020

Amsterdam (2017)

Landelijke wetgeving

 • Wet Normering Topinkomens
 • Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
 • Aanbestedingswet en -regelgeving

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Actieprogramma Andere Overheid, Meer Focus op Externe Inhuur, Plan van Aanpak 2014
 • A+O fonds Gemeenten personeelsmonitor 2015 en 2016

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Richtlijn inhuur externen 2000
 • Overgangsregeling voor lopende inhuurtrajecten 2015
 • Financiële verordening 2014
 • Gedragscode externe inhuur 2008, 2010 en 2013
 • Protocol externe inhuur 2015

Lokale (beleids)nota('s)

 • Beleidsnota: Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Amsterdam 2014 en 2016
 • Externe inhuur en salariskosten ICT 2014
 • Flankerend personeelsbeleid organisatieontwikkeling 2013-2016
 • Kadernota 2013-2014
 • Leidraad Duurzaam Inkopen 2: Amsterdam kiest voor duurzame inkoop 2015

Overig

 • Beleidsnota: P&C cyclus 2015
 • Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Amsterdam is van iedereen’
 • Interne werkinstructie: Invulling en uitwerking van het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Amsterdam’ 2014
 • Interne werkinstructie: Kaderstellende handreiking voor inkoopspecialisten 2016

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten) (2020)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ministerie van BZK, Handreiking bedrijfsvoering voor raadsleden 2007.

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Samen maar toch apart, Bedrijfsplan Werkorganisatie BUCH, 2016
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid BUCH 2017
 • Verbeterplan 'Samen naar beter''2018

Overig

 • Procesbeschrijving formatie en bezettingsbeheer
 • Programma-/Meerjarenbegrotingen
 • Financiele rapportages
 • A&O Fonds Personeelsmonitors 2018
 • Raamovereenkomsten

Beverwijk (2019)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • A+O fonds Gemeenten personeelsmonitor

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Beleidskader inhuur van personeel 2010
 • Aanbestedingsstrategie inhuur 2018

Overig

 • Programmabegrotingen 2015 - 2019

Blaricum, Eemnes en Laren (BEL gemeenten) (2017)

Landelijke wetgeving

 • Aanbestedingswet
 • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL

Regionale regelgeving

 • Beleidslijn Inhuur BEL Combinatie 2014

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Dalfsen (2016)

Landelijke wetgeving

 • Aanbestedingswet 2012

Landelijke (beleids)nota('s)

 • A+O fonds Gemeenten personeelsmonitor

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Algemene inkoopvoorwaarden

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014

Overig

-

Dinkelland (2011)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Budgethoudersregeling
 • Budgethoudersprotocol

Lokale (beleids)nota('s)

 • Aanbestedingsbeleid Dinkelland 2007

Overig

 • Programmabegrotingen
 • Jaarrekeningen

Dordrecht (2017)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Strategische personeelsplanning: methode & uitwerking 2014 (vastgesteld in Drechtstedenverband)
 • Werving en selectie Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid. Beleid en procedure 2014

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Inkoopkader met aanbestedingsregels voor inkoop

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nota P-Sturing 2015

Overig

-

Ede (2010)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Algemene inkoopvoorwaarden 2005

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waar(heen) voor je geld 2005

Overig

 • Mantelcontracten
 • Jaarrekeningen

Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (2010)

Landelijke wetgeving

 • Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten 2005
 • Besluit aanbesteding speciale sectoren 2005

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Elburg:
 • Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid 2008
 • Budgethoudersregeling
 • Oldebroek:
 • Algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Oldebroek 2008
 • Beleidslijn inhuur 2002
 • Aanbestedingsreglement Werken 2005
 • Putten:
 • Beleidsregels voor het offreren voor leveringen, diensten en uitvoering van werken in de Gemeente Putten 2001

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nunspeet:
 • Nota Aanbestedingsbeleid 2008
 • Oldebroek:
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2006
 • Nota Inkoopbeleid 2007
 • Aanbestedingsbeleid 2008
 • Putten:
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Overig

-

Gooise Meren (2020)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • A+O fonds Gemeenten personeelsmonitor 2018

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Budgethoudersregeling Gooise Meren 2016

Lokale (beleids)nota('s)

 • GroeiMee: Samen Verder, HR-visie Gooise Meren 2017
 • Inkoopbeleid 2017-2021

Overig

 • Dienstverleningsovereenkomst inhuur externen 2017
 • Programmabegrotingen

Groningen (2010)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Tweede Kamer, Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2009

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Jaarrekeningen Gemeente Groningen van 2004 –2008

Haarlem (2021)

Landelijke wetgeving

 • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Handleiding-overheidstarieven

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Protocol flexibel capaciteitsbeheer Stadsbedrijven 2008
 • Werkinstructie externe inhuur leidinggevenden

Lokale (beleids)nota('s)

 • Haarlems inkoopbeleid (2011-2014)
 • Strategisch Inkoopbeleid 2019
 • Concernkader externe inhuur Haarlem 2020
 • Collegebesluit n.a.v. 213a Rapport externe inhuur: Van buiten naar binnen 2010

Overig

 • Raamovereenkomsten
 • Directienota's
 • HR rapportages

Hellendoorn, Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten (West-Twente) (2018)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Het Hogeland (2017)

Landelijke wetgeving

 • Aanbestedingswet 2012
 • Minister van BZK, Regeling vaststelling beleidsindicatoren door gemeenten in programma’s en programmaverantwoording 2016

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Algemeen mandaatbesluit Winsum 2014
 • Controleverordening gemeente Winsum
 • Financiële verordening gemeente Winsum 2017
 • Ondermandaatbesluit Winsum 2014
 • Klachtenregeling aanbestedingen
 • Regeling aanstellingsbeleid van de gemeente Winsum

Lokale (beleids)nota('s)

 • Kadernota Inkoop 2009
 • Inkoop-en Aanbestedingsbeleid gemeente Winsum
 • Plan van aanpak optimalisatie doelmatigheidi ncidentele inhuur derden 2009

Overig

 • Begrotingen 2014, 2015,2016 en 2017

Hoeksche Waard (2021)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • A&O Fonds Gemeenten, Gegevensdefinities & berekeningen personeelsmonitor gemeenten 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Besturingsfilosofie en hoofdstructuur 2018
 • Visie op Human Resources in de Hoeksche Waard 2018
 • HRM-kalender 2020-2021

Overig

 • Begroting 2021-2024
 • Raamovereenkomst tussen Gemeente Hoeksche Waard en De Combinatie Yacht BV & Randstad

Kerkrade (2012)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Regeling ambtelijke organisatie Kerkrade 2010
 • Regeling vacaturevervulling
 • Regeling mandaat-, volmacht- en machtigingregister College Kerkrade 2010
 • Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Kerkrade voor opdrachten tot het leveren van producten en of/diensten 2007

Lokale (beleids)nota('s)

 • Dromen over de toekomst de reisgids 2030
 • Aanbestedingsbeleid 2009

Overig

 • Coalitieakkoord
 • Collegeprogramma 2010 – 2014

Kollumerland (2010)

Landelijke wetgeving

 • Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten 2005

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Algemene mandaatstatuut Gemeente Kollumerland c.a. 2009

Lokale (beleids)nota('s)

 • Aanbestedings- en inkoopnota 2004

Overig

-

Meppel (2010)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Besluit inzake de interne regels (protocol) van de gemeente Meppel voor de inkoop en aanbesteding van leveringen, diensten en werken 2006
 • Budgethoudersregeling 2006

Lokale (beleids)nota('s)

 • Inkoop‐ en aanbestedingsbeleid gemeente Meppel 2008
 • Nota Werving en Selectie 2004

Overig

-

Midden-Delfland (2011)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beschikking inhuur derden 2005
 • Aanbestedingsrichtlijn 2005

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Checklist inhuur
 • Jaarrekeningen

Nissewaard (2022)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nissewaard leert door 2019
 • Wervings- en selectiebeleid 2017

Overig

-

Noordwijkerhout (2011)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Inkoopplan 2010 samenwerkende gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Aanbestedingsreglement 2007
 • Regeling budgetbeheer en overzicht budgethouders
 • Document drempelbedragen inkoopconsulent

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nota Inkoopbeleid 2007
 • Document externe inhuur van personeel 2009

Overig

 • Programmabegrotingen
 • Bestuursrapportages
 • Jaarrekeningen

Ooststellingwerf (2016)

Landelijke wetgeving

 • Aanbestedingswet 2012

Landelijke (beleids)nota('s)

 • A+O fonds Gemeenten personeelsmonitor

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Ooststellingwerf 2014
 • Strategisch personeelsbeleid

Overig

 • Jaarstukken 2014

Raalte (2019)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • A&O fonds Gemeenten personeelsmonitor 2017

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • I-visie 2018-2022 (DOWR – Deventer, Olst, Wijhe en Raalte)

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Spelregels Loonsom en Formatiebeheer 2018

Lokale (beleids)nota('s)

 • Ambitie in dienstverlening, het verschil maken voor Raalte 2018
 • Iedereen in zijn kracht: HR-routekaart naar gewaardeerd partnerschap, 2016-2018

Overig

 • Programmabegrotingen 2016 - 2018

Rekenkamer Oost Nederland (2014)

Landelijke wetgeving

 • Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Aanpassingswet WNT 2014

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Bedrijfsplan De Toegevoegde Waarde Geconcretiseerd 2012
 • HRM-beleid 2013-2016
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010-2015 uit 2013
 • Notitie Inzet personele capaciteit 2012

Provinciale regelgeving

 • Verordening Financieel Beheer en de Budgethoudersregeling van provincie Overijssel (vanaf 1 januari 2014 is deze regeling vervangen door de Financiële uitvoeringsregels)

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • De kracht van Overijssel. Hoofdlijnenakkoord 2011-2015. Inspireren, innoveren en investeren.
 • Jaarverslagen 2010 – 2013
 • Raamovereenkomsten

Rekenkamer Zeeland (2019)

Landelijke wetgeving

 • Burgerlijk Wetboek
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur
 • AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
 • Wet Aanpak Schijnconstructies
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Regeling Prestatiegegevens en Evaluatie onderzoek Rijksoverheid

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provinciale organisatie: Definities en indelingen van nieuwe opzet externe inhuur 2011
 • Doorontwikkeling provinciale organisatie 2015-2019
 • Strategische P&O-kadernota en uitvoeringsprogramma 2016
 • Nota Verbonden Partijen 2016
 • Sturingsconcept opgavegericht werken 2018
 • Spelregels Abdijplein, kader voor werken met opdrachten 2019

Provinciale regelgeving

 • Non Activiteitssregeling 57+
 • Spelregels Abdijplein

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Brief IPO Definities externe inhuur 2016
 • Begrotingen 2013-2019

Rotterdam (2019)

Landelijke wetgeving

 • Aanbestedingswet
 • Wet Deregulering Arbeidsrelaties
 • Wet werk en zekerheid.

Landelijke (beleids)nota('s)

 • A&O fonds Gemeenten personeelsmonitor 2016-2018
 • Eerste Kamer Notitie van inhuur van extern personeel/uitbesteding van werkzaamheden 2000–2001
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Trendnota arbeidszaken overheidspersoneel 2010
 • Ministerie van Financiën, Rijksbegrotingsvoorschriften externe inhuur 2017

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Regels Inhuur Externen 2010

Lokale (beleids)nota('s)

 • Extern inhuren op z’n Rotterdams
 • Werken in en voor Rotterdam. HRO-agenda van 2015 tot 2020 uit 2014
 • Rotterdam; moderne en eigentijdse werkgever. Visie op een organisatie in ontwikkeling, 2015-2018

Overig

 • Belastingdienst. Wanneer is sprake van loondienst

Stichtse Vecht (2018)

Landelijke wetgeving

 • Regels BBV

Landelijke (beleids)nota('s)

 • A+O fonds Gemeenten personeelsmonitor 2016

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Regeling Budgethouders Stichtse Vecht 2011

Lokale (beleids)nota('s)

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht 2015
 • Memo Aanscherping Inhuurbeleid 2012
 • Memo uitnutting loonsom inclusief inhuur 2016
 • Strategisch HR-Beleid 2012
 • Memo HRM 2020: DOE! 2017

Overig

 • Begrotingen en Jaarrekeningen
 • Samen Verder – Hoofdlijnenakkoord coalitie Stichtse Vecht 2014-2018 Solide en Duurzaam

Súdwest-Fryslân (2021)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ministerie van Financiën, Rijksbegrotingsvoorschriften externe inhuur 2017

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Inhuur externen overzicht 2019a, Beleid op hoofdlijnen, 2019.

Overig

 • Programmabegroting 2019, 2020, 2021
 • Bestuursrapportages over 2020, 2021
 • A&O Fonds Personeelsmonitors 2019- 2021

Tynaarlo (2013)

Landelijke wetgeving

 • Aanbestedingswet 2012
 • Algemene Richtlijn Werken 2012

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Gids proportionaliteit

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Regels inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Tynaarlo 2012
 • Mandaatregeling gemeente Tynaarlo 2012

Lokale (beleids)nota('s)

 • Strategisch beleidsplan inkoop Tynaarlo 2008
 • Samenwerking rond externe inhuur met andere gemeenten
 • Strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid 2012-2017
 • HR Koers gemeente Tynaarlo 2013

Overig

 • Programmabegrotingen
 • Jaarverslagen

Veere (2017)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Strategisch HR-beleid 2012
 • MT-nota "Basis op orde" 2017

Overig

 • Coalitieprogramma Veere 2014-2018
 • Begrotingen

Veldhoven (2012)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Inkoop- en aanbestedingsprocedure gemeente Veldhoven 2010
 • Besluit Interne Mandaten, Volmachten en Machtigingen 2011

Lokale (beleids)nota('s)

 • Inkoopbeleidsplan gemeente Veldhoven 2004
 • Veldhoven op weg naar kwaliteit 2010-2015
 • Inkoopbeleid voor de gemeente Veldhoven 2009
 • Veldhoven neemt de regie 2010
 • Nota Inkoopbeleid gemeente Veldhoven 2010 - 2013
 • Notitie Personeelskosten in beeld 2011

Overig

-

Waalre (2020)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • A+O fonds Gemeenten personeelsmonitor

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Organisatieregeling gemeente Waalre 2014
 • Budgethouderregeling 2014

Lokale (beleids)nota('s)

 • De gemeente Waalre kiest voor een regie-/netwerkorganisatie 2013.

Overig

-

Waddeneilanden (2019)

Landelijke wetgeving

 • AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Inkoop-en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden 2015

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Mandaatregelingen
 • Inkoopprocedures (inclusief drempelbedragen)
 • Budgethoudersregeling & aanvullende richtlijnen budgethoudersregeling 2015 (Texel)

Lokale (beleids)nota('s)

 • Vervolgplan organisatieontwikkeling, Dienstverlenend, compact, wendbaar 2013 (Texel)
 • Organisatie op koers 2018 (Texel)
 • Personeelsbeleid (Ameland en Terschelling)

Overig

-

Waterschap Den Dommel (2001)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Waterschap Hollandse Delta (2015)

Landelijke wetgeving

 • Wet Normering Topinkomens

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Nota Inhuur 2011 en verder 2012
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid WSHD 2014
 • Nota Investeren in de toekomst deel II 2014

Provinciale regelgeving

 • Procedure voor aanvragen Inhuur Derden 2013
 • Procesbeschrijving Inhuur medewerkers en diensten m.b.v. DAS 2014

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Begrotingen 2012, 2013 en 2014
 • Raamcontracten ingenieurs- en detacheringsbureaus

Woerden (2010)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Financiële verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer, en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente 2005 en 2008

Lokale (beleids)nota('s)

 • Kadernota personeelsbeleid 2002
 • Nota strategisch personeelsbeleid "Woerden heeft Talent" 2009
 • Nota beheersing personele uitgaven 2008
 • Nota Stringent formatiebeleid 2002
 • Nota Visie op Organisatieontwikkeling gemeente Woerden 2009

Overig

 • Bestuursrapportages 2008 en 2009
 • Programmabegrotingen 2004-2010

Zuidelijke Rekenkamer (2016)

Landelijke wetgeving

 • Ministerie van Financiën, Bijlage Rijksbegrotingsvoorschriften Externe inhuur 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Tweede Kamer, Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2009

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Kaderdocument “Externe Inzet” 2010
 • Inkoopbeleid 2013 Provincie Noord-Brabant “best value for taxpayers money”

Provinciale regelgeving

 • Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies voor leveringen en diensten 2013
 • Mandaatlijst Inkoop en aanbesteden

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • “Tien voor Brabant” Bestuursakkoord VVD – CDA – SP (2011-2015) Provincie Noord-Brabant,
 • Jaarstukken 2011, 2013 en 2014
 • Begroting 2015

Zwartewaterland (2010)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Memo gemeente Zwartewaterland Hoe te handelen met inhuur van personeel 2007

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Programmabegroting 2008-2011 en 2009-2012
 • Jaarverantwoording 2005, 2006, 2007, 2008

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.