Metadossier Externe inhuur

Metadossier Externe inhuur

De NVRR presenteert hier haar metadossier over externe inhuur. Rekenkamers verrichten vaak onderzoek naar dezelfde (soort) onderwerpen en gaan vooraf voor inspiratie voor onderzoeksvragen en -aanpak, normenkader en aanbevelingen te rade bij rapporten van andere rekenkamers.

Door dit metadossier wil de NVRR de kennis en ervaring die in rekenkamerrapporten opgesloten zit ontsluiten en makkelijk toegankelijk maken. Overigens, niet alleen voor rekenkamers, wij verwachten dat dit metadossier ook interessant materiaal biedt voor raadsleden, wethouders, landelijke politici en journalisten. Het metadossier biedt een bijna complete staalkaart van wat decentrale rekenkamers op het onderwerp externe inhuur aan kennis hebben opgeleverd.

Dit metadossier bevat een relationele database van 45 rapporten van gemeentelijke, provinciale en waterschaps-rekenkamers over de externe inhuur in de periode 2010-2022. Uit de rapporten zijn alle deelonderwerpen, de onderzoeksvragen, onderzoeksaanpak, normen, conclusies en aanbevelingen geïnventariseerd en via de database systematisch ontsloten. Een korte handleiding hoe de applicatie werkt en de daarin opgenomen informatie toegankelijk wordt, staat onderaan de pagina als je doorklikt naar het metadossier.

Voor het noeste inventarisatiewerk dankt de NVRR onderzoeker Corine Baarda.

Graag horen we wat je ervaring is met het metadossier, en eventuele tips ter verbetering van inhoud en gebruik, via info@nvrr.nl. Alvast zeer bedankt.

Naar het metadossier